You are currently viewing Breathwork – Vežbe disanja

Breathwork – Vežbe disanja

Zbog čega je važan način na koji dišete?

Disanje je jedina fiziološka funkcija vašeg tela koja se odvija nesvesno pod kontrolom centara za disanje koju MOŽETE i SVESNO da kontrolišete.

Svako emotivno stanje ima drugačiji obrazac disanja.

Kako dišete kada ste uznemireni, kada ste uplašeni, kada ste tužni, kada ste ljuti? A kako kada ste smireni i zadovoljni?

Kada ste uznemireni dišete plitko i ubrzano, često neujednačenim ritmom. Veoma često zadržavate dah. Kada ste smireni, dišete polako, duboko u ravnomernom, ujednačenom ritmu… Zar ne?

SVESNOM kontrolom disanja možete da promenite svoje EMOTIVNO STANJE.

To je resurs koji vam je uvek na raspolaganju. Kada ste uznemireni, svesnom kontrolom disanja možete da se umirite i da se posle nekoliko sporih i ravnomernih udaha/izdaha osećate potpuno drugačije.

Da biste postali svesni načina na koji dišete, predlažem vam da tokom sedam dana PRATITE svoje disanje. Pokušajte da uočite obrasce i vidite kakvi se obrasci disanja javljaju u određenim stanjima.

Samo posmatrajte i registrujte… Možete i da zapišete uočene obrasce.

Nakon toga odvojite ujutru i uveče po 5 minuta (ili uradite 10 udaha/izdaha za početak) i počnite da radite VEŽBE DISANJA.

vezbe disanja

Predlažem vam da radite jednostavnu vežbu CIRKULARNOG disanja.

Udobno sedite ili lezite i opustite se. Uspostavite ravnomeran ritam disanja na nos. Udahnite duboko dok izbrojite do 5 i zatim polako izdahnite dok izbrojite do 5. Dišite bez pauza, odnosno bez zadržavanja vazduha. Ukoliko vam je ovaj ritam suviše brz, usporite ga.

Vežbe disanja su moćan alat za povećanje svesnosti u svim životnim situacijama.

“Budite svesni svog disanja…

Primetite kako skreće pažnju sa vašeg razmišljanja i stvara mir.”

Eckhart Tolle