bowen terapija mehanizmi

Bowen terapija je veoma efikasna zato što istovremeno deluje preko više različitih mehanizama:

  • Autonomni nervni sistem-ANS

Izuzetno je značajno delovanje Bowen terapije na autonomni nervni sistem (ANS), koji između ostalog, upravlja i mehanizmima samoisceljenja tela. ANS (simpatikus i parasimpatikus) kontroliše preko 80% telesnih funkcija (rad srca, disanje, perifernu cirkulaciju, reproduktivne, endokrine, gastrointestinalne funkcije, itd.) i veoma je osetljiv na spoljašnje uticaje. Većina ljudi koja danas živi u modernom ”civilizovanom”društvu je izložena konstantnom stanju visokog stresa i simpatičke prekomerne stimulacije (adrenalin). Ovim se može objasniti zbog čega tako puno ljudi ne može da se izleči, ili ne može potpuno da se oporavi od bolesti ili povreda. Da bi doslo do izlečenja/isceljenja, organizam mora da pređe iz simpatičke u parasimpatičku dominaciju, a da bi se to desilo, potrebno je vreme i mesto da bi se eliminisao i “svario” fizički i emocionalni stres.

Tokom tretmana je uobičajeno da pacijent brzo zaspi ili da utone u prijatno stanje duboke relaksacije. Često se čuju veoma glasni zvuci crevne peristaltike nakon samo nekoliko pokreta. To je najčešće znak gastro-intestinalnog refleksa, što nam govori da telo prelazi u dominaciju PSY. Kada se to desi, celo telo se oslobađa tenzije na veoma dubokom nivou.

autonomni nerni sistem
  • PROPRIOCEPTORI

Samim Bowen pokretom se stimulišu proprioceptori (mehanoreceptori) – specijalizovani senzorni receptori na završecima perifernih nervnih vlakana koji šalju sve informacije o mišićnom sisitemu prema CNS-u. Proprioreceptori obezbeđuju pravilan položaj i pokrete tela i smešteni su unutar vezivnog tkiva, mišića i njihovih fascija, zglobova i ligamenata.

proprioceptori

Telo može prihvatiti stanje tenzije/napetosti kao normalno stvarajući signale koji putuju preko kičmene moždine do mozga gde se obrađuju i analiziraju. Odgovor se zatim šalje nazad preko kičmene moždine do motornih nervnih vlakana koja prenose impulse do mišića, organa i žlezda. Istraživanja su pokazala da je mišiću potrebno do 90 sekundi da se opusti nakon što su proprioceptori stimulisani.

  • FASCIJA

Bowen pokreti se izvode na površnoj (superficijalnoj) fasciji, gde aktiviraju veze između fascije s jedne strane, i nerava, mišića i tetiva s druge. Fascija je tanko, ali veoma snažno vezivno tkivo sa brojnim funkcijama. Izgrađena je primarno od kolagenih vlakana, veoma gusto je upletena, obavija sve mišiće, kosti, nerve, arterije i vene, kao i sve unutrašnje organe uključujući i srce, pluća, mozak, kičmenu moždinu, itd. Fascija izgleda slično kao paukova mreža ili kao pleteni džemper i proteže se od glave do pete kontinuirano, bez prekida.

fascija

Fascija ima važnu ulogu u mišićnoj koordinaciji, položaju tela i kompletnom strukturnom i funkcionalnom integritetu tela, jer svojim slojevima (površnim i dubokim) okružuje i povezuje međusobno sve strukture od glave do pete. U normalnom, zdravom stanju, fascija je relaksirana i talasaste je konfiguracije. Ona ima sposobnost da se isteže i pomera bez restrikcija.

fascija

Kada dođe do fizičke traume, emotivne traume, stvaranja ožiljnog tkiva ili inflamacije, fascija gubi svoju elastičnost, postaje kontrahovana i tvrda, skraćuje se, uvrće se, dolazi do stvaranja adhezija i dolazi do njene dehidratacije. Restrikcije u fasciji imaju najvažniju ulogu u koordinaciji mišića, motornim funkcijama, fleksibilnosti, posturi i celokupnoj strukturi i funkciji tela. Smatra se da je fascija deo gde se skladište sećanja o traumama (i fizičikim i emotivnim). Zbog toga tokom Bowen tretmana pored oslobađanja restrikcija fascija, dolazi do oslobađanja emocija ili memorije koja je sačuvana iz perioda povrede. Oslobađanje adhezija poboljšava posturu, poboljšava cirkulaciju, obim pokreta i razvedrava um J.

Istraživanja u USA su pokazala da istezanje kolagenih vlakana koje nastaje primenom laganog pritiska preko fascije stvara male električne impulse (piezoelektrični efekat) koji imaju snažne isceljujuće osobine. Ovi impulsi se sa mesta polaska šire preko fascija, koje ih provode do udaljenih delova tela.  Naše telo se sastoji od oko 70% vode, tako da ovaj impuls teče ili vibrira kroz telo. Ova vibracija se širi na susedne mišiće, tetive, ligamente, kosti i organe slično kao kada se ubacivanjem kamenčića u vodu naprave koncentrični krugovi. Unošenje dovoljne količine vode, odnosno hidratacija, je najvažnija za zdravlje i provodljivost fascija.

  • Neurolimfatične tačke i limfna cirkulacija

Bowen pokret, naročito kada je izveden preko neuro-limfatičnih tačaka može stimulisati limfnu drenažu. Takođe, izazivanje snažnog odgovora parasimpatikusa pomaže drenažu limfnog sistema. Preklapanje stimulacije ovih sistema se odvija preko ANS, ali oni nisu nezavisni već rade zajedno. Na ovaj način se objašnjava efekat detoksikacije koji je iniciran nakon Bowen terapije.

neurolimfaticne tacke
  • Akupunkturne tačke i meridijani

Mnogi Bowen pokreti se izvode duž akupunkturnih meridijana ili na akupunkturnim tačkama za koje se zna da smiruju simpatikus inicirajući dominaciju parasimpatikusa što dovodi do relaksacije, popuštanja bola, oporavka, kao i do poboljšanja varenja, sna i funkcije imunog sistema. Mnogi klijenti koji su osetljivi kažu da su osetili kretanje i strujanje energije kroz telo nakon stimulacije samo nekoliko tačaka Bowen pokretima. Opstrukcije koje se uklanjaju pokretima omogućavaju prirodan protok životne sile chi-ja (Qi).

akupunkturni meridijani

Veliki broj pokreta se izvodi direktno na meridijanu bešike, što ima uticaja i na unutrašnje organe. Preklapanje sistema meridijana može da objasni snažnu energetsku komponentu rada i balansirajuće efekte na unutrašnje organe. Takođe, pokreti preko akupunkturnih tačaka najverovatnije izazivaju izlučivanje endorfina.

  • Endorfini

Endorfini su neuropeptidi, supstance koje se stvaraju i luče u celom telu. Oni predstavljaju naša sopstvena sredstva za smirenje (endorfin=endogeni morfijum) a nalaze se i u čvornim tačkama duž kičme na mestima izvođenja mnogih Bowen pokreta.

endorfini

Klijenti često primećuju da se tokom Bowen tretmana i sledećeg dana osećaju puni energije, a ostatak nedelje imaju osećaj blagostanja. Dr Kandis Pert je ustanovila da  endorfini predstavljaju jedan od mehanizama preko koga su imuni, nervni i endokrini sistem povezani (umreženi). Ona opisuje povezanost mozga sa ostatkom tela na molekularnom nivou. Informacije putuju od jednog do drugog sistema i svaka od ovih mreža – neurološka, hormonalna, gastrointestinalna i imunološka komuniciraju međusobno preko peptida i odgovarajućih peptidnih receptora.

Prema psihoneuroimunologiji (PNI) telo treba sagledati i kao sistem protoka informacija, pri čemu su svi njegovi delovi uključeni u posao slanja, primanja i obrade podataka. To je suština razumevanja veze  i sistema povratnih informacija između tela, osećanja i uma.