You are currently viewing Koja su vaša uverenja?

Koja su vaša uverenja?

Uverenja predstavljaju sve ono što mislite da je tačno, što je vaša lična istina. Kada stvarno verujete u nešto, ponašate se u skladu sa tim verovanjem.

Vaša uverenja se kreiraju od rođenja, i na njihovo formiranje utiče vaše socijalno okruženje, vaši roditelji ili staratelji, škola, učitelji, društvo. Ona se stvaraju na osnovu ličnih ili iskustava drugih značajnih osoba u vašem životu. Kada roditelji prenose poruke svojoj deci, nisu svesni da se one utiskuju u njihov nesvesni um kao apsolutno tačne činjenice.

U današnjem užurbanom životnom ritmu vi 95% vremena funkcionišete u modu autopilota (nesvesno) i uopšte ne razmišljate da li vam vaše ponašanje, misli i emocije  olakšavaju ili otežavaju život. Jednostavno, u određenim situacijama reagujete po automatizmu umesto da zastanete i svesno odaberete koristan način na koji želite da odgovorite na neku situaciju.

Tipovi uverenja

Postoji nekoliko tipova uverenja:

  • Uverenja o uzrocima – ako verujete da ‘x’ prouzrokuje nešto, vaše ponašanje će biti usmereno da se podrži ‘x’ ukoliko je ishod njegovog delovanja pozitivan, ili da sprečite ukoliko je ishod delovanja ‘x’ negativan.
  • Uverenja o značenju – Šta neki događaj znači? Ili da li je važan ili neophodan? Ova uverenja će rezultovati ponašanjem koje je u skladu sa uverenjem.
  • Uverenja o identitetu –  uključuju uzroke, značenja i granice. Šta je uzrok nečega što radite? Šta vaše ponašanje znači? Koje su vaše lične granice? Uverenja o identitietu su takođe ona koja mogu da vas spreče da se promenite, pogotovo zato što ih često niste svesni.

Dobra vest je da uverenja koja vas ograničavaju ili koče mogu da se promene u ona koja vas podržavaju i taj proces se naziva reprogramiranje uverenja.

Postoje brojne tehnike za reprogramiranje osnovnih životnih uverenja, koje se, kao i kada želite da postignete fit formu u teretani, moraju vežbati…

Ne postoje prečice i brza rešanja, samo doslednost, istrajnost i upornost.

Za početak, predlažem vam da uradite ‘Inventar osnovnih uverenja’ i otkrijte svoja uverenja u deset životnih oblasti.

Prijavite se na moju e-mail listu i preuzmite besplatno ‘Inventar osnovnih uverenja’

Postaćete svesni nekih obrazaca po kojima se ponašate, a koji vam uopšte nisu korisni i čak mogu da vam prave različite probleme u životu. Da biste znali gde ste i ŠTA treba da promenite, morate prvo da budete SVESNI svojih uverenja i da ih jasno definišete.

Svesnost je prvi korak za promenu nekorisnih/ograničavajućih uverenja.