You are currently viewing Šta se dešava kada ste na autopilotu?

Šta se dešava kada ste na autopilotu?

Ponašanje po automatskim obrascima koje ste tokom godina razvili vam je u nekim slučajevima korisno i olakšava vam život (vaše svakodnevne jutarnje i večernje rutine, ili neke svakodnevne aktivnosti). Međutim, nekada vam ti obrasci ne koriste zato što potpuno nesvesno “uletite” u situacije u kojima reagujete na način na koji ne biste želeli. Kada sve prođe, ne osećate se dobro.

Koliko veliki pritisak trpite svakoga dana?

Danas je većina ljudi pod velikim pritiskom i nema vremena. Ne stižu da se nakon napornog dana provedenog na poslu ili školi/fakultetu u potpunosti posvete porodici, deci, prijateljima, sebi… Umorni su, pažnja im luta, prolaze im neprestano iste misli kroz um i uopšte ih svesno ne registruju. Unutrašnja ‘priča’ sa samim sobom se odvija svaki dan.

Ako pored umora još postoji i neki problem, ili ako su doživeli možda neku nelagodnu situaciju, onda taj unutrašnji glas menja svoj repertoar i ton, pa počinje da osuđuje sebe ili druge.

U takvom stanju ljudi žive 95% svog dana, ‘zaglavljeni’ u nesvesnom razmišljanju. Žive na autopilotu. Na primer, koliko vam se puta desilo da se dovezete automobilom sa posla do kuće i da shvatite da ste bili potpuno odsutni tokom vožnje i ne sećate se kako ste uopšte stigli do kuće?

Kako razmišljate?

U toku svakog dana vam se javi oko 60.-70.000 misli i većina misli je potpuno ista kao prethodnog dana. U tom začaranom krugu, vi svakoga dana pravite iste izbore, ponašate se na isti način, dovodite sebe u iste situacije i javljaju vam se iste emocije. Kada razmišljate, u vašem mozgu određeni neuroni se povezuju u mreže. Kada se one tokom vremena učvrste, manifestuju se kao vaše navike.

Ako vam navike nisu korisne i ako se negativni automatski obrasci ponašanja često aktiviraju, stvara se emotivni i fizički stres. Tokom neke stresne situacije vaši fiziološki procesi reakcijom adaptacije vraćaju organizam u optimalno stanje i na taj način se razvija otpornost na stres.

Kako da izađete iz autopilot stanja?

Kada počnete da izlazite iz autopilot stanja, suočavate se sa otporom vašeg uma i tela. Vaš nesvesni um voli da živi u zoni komfora zato što je to najbezbednije mesto, mesto na kom ste već bili i gde možete da predvidite ishod. To su navike i ponašanja kojima se stalno vraćate i na taj način čuvate energiju jer znate šta da očekujete. Kada pratite svoje rutine ostajete zaglavljeni u njima. Svaki put kada napravite izbor van vašeg uobičajenog ‘programa’, nesvesni um će pokušati da vas vrati u poznato stvarajući mentalni otpor koji može da se manifestuje kao mentalna ili fizička nelagodnost. Mogu da se jave ciklične misli kao na primer: ‘Mogu to da uradim kasnije’, ‘Nema potrebe to da radim’, ‘Nije danas dan za to, nisam raspoložen/a’, ili kao fizički simptomi kao što su: anksiozonst, nervoza, bezvoljnost, itd. Nesvesno vam ‘kaže’ da vam nije udobno na novoj teritoriji.

Jedini način da izađete iz autopilot stanja jeste da postanete SVESNI. Treba da naučite da na potpuno novi način posmatrate sebe kako biste mogli da počnete da razmišljate drugačije i da napravite nove izbore.

Predlažem vam da uradite jednu VEŽBU kako biste prvo postali svesni svojih misli koje vam nisu korisne, a zatim počeli da ih menjate. Veoma je jednostavna i neće vam oduzeti puno vremena.

Prvo tokom nekoliko dana, samo POSMATRAJTE kakve vam se misli javljaju. Nije važno da li su pozitivne ili negativne, važno je da ih posmatrate bez osuđivanja.

Odaberite i zapišite DVE misli koje biste želeli da promenite koje dovode do DVA ponašanja koja želite da promenite u budućnosti. Zatim, odaberite koje su to DVE misli koje će da ih zamene.

UVEŽBAVAJTE ih u svom umu, kako biste razvili i aktivirali nove neuronske veze. Kada u toku dana ‘uhvatite’ sebe da mislite stare misli, samo se zaustavite i zamenite ih novim.

Ako svakodnevno vežbate, posle izvesnog vremena primetićete da otpori počinju da slabe, da stare misli i ponašanja polako nestaju i da se javljaju nove misli i nova ponašanja zato što su se ustalile nove neuronske mreže u vašem mozgu.