You are currently viewing Da li znate da vaše telo pamti sve…

Da li znate da vaše telo pamti sve…

U vaše telo se utiskuju sva vaša životna iskustva i ono čuva sećanja na sve događaje. Trauma ostaje SAČUVANA u vašem telu, ali i u vašem nervnom sistemu.

Naučno je dokazano da vaša iskustva, bez obzira da li su prijatna ili ne ostaju sačuvana u vašem telu, a vi toga uopšte niste svesni. To posebno važi za traumu.

Prema Polivagalnoj teoriji, ako u vašem telu ne postoji osećaj bezbednosti i sigurnosti, vaš autonomni nervni sistem ostaje hronično ‘zaglavljen’ u odbrambenim stanjima, tako da se mogu javiti različiti telesni simptomi.

Terapija razgovorom puno pomaže, ali nije dovoljna da se u potpunosti razreši trauma. Zato je važno da se pored toga primene i somatske (telesne) terapije (kao što je Bowen terapija), kako biste dozvolili da se vaše neuronske veze vezane za traumu raskinu i da se stvore nove veze između neurona. Na taj način možete da pomognete da se povrati osećaj sigurnosti/bezbednosti u telu i da se stvore novi nervni putevi (‘prepovezivanje’ nervnih puteva – rewire).

povezivanje sa narvnim sisitemom

Povezivanje sa svojim DISANJEM je prvi korak ka samoisceljenju i povezivanju sa sobom i svojim telom.

Kontrolu nad svojim telom i umom možete uspostaviti povezivanjem sa n.vagusom i praktikovanjem namernog i svesnog dubokog dijafragmatskog disanja. Kada dišete sa namerom, aktivirate n.vagus i uvodite sebe u parasimpatičko (autonomno) stanje odmora, regeneracije i reparacije. Na taj način dajete signal svom nervnom sisitemu da ste bezbedni, da ne postoji opasnost u okolini, uspostavljate kontrolu nad svojim telom i pomažete da se telo izbori sa stresom i traumom.

Možete uraditi jednostavnu vežbu disanja:

Udahnite dok izbrojite do 4, zadržite dah dok izbrojite do 5 i izdahnite dok izbrojite do 6. Tokom izdaha izbacite ne samo ugljen dioksid iz svojih pluća, već i svu onu tešku energiju koja vas ‘pritiska’.

disanje