You are currently viewing Zašto treba da pišete rukom?

Zašto treba da pišete rukom?

Zašto da pišete Dnevnik, Žurnal, Beleške, Refleksije? Ili kako god želite da ih nazovete…

1.Pisanje o ličnim temama

Naučno je dokazano da pisanjem o ličnim temama možete bolje da se povežete sa svojim emocijama i mislima, da ih prepoznate i da uočite obrasce razmišljanja i ponašanja.

Kada ih osvestite, lakše možete da promenite sve one obrasce (razmišljanja i ponašanja, a samim tim i emocije) koji vam nisu korisni.

2.Pisanje rukom

Pisanje rukom je važno zato što se kada pišete aktiviraju nervni putevi koji prolaze kroz regije mozga koje regulišu emocije.

Kada kucate na tastaturi (telefona ili kompa) ne aktiviraju se isti nervni putevi (jer je potpuno drugačiji zadatak) i ne ostvaruje se veza sa delom mozga koji je zadužen za emocije.

writing, write, fountain pen

3.Pisanje o osećanjima

Kada pišete o svojim osećanjima svakog dana 15-30 minuta to može dovesti do značajnih fizičkih i mentalnih poboljšanja: od smanjenja simptoma stresa i depresije do bolje funkcije imunog sistema.

4.Pisanje je sporije od kucanja

Kada pišete rukom morate da usporite (pisanje je mnogo sporije od kucanja na tastaturi), što poboljšava vaše pamćenje, dobijate veći izbor reči kojima se izražavate i veću svesnost o sebi.

5.Pisanje i razumevanje

Kada vidite nešto što ste napisali možete bolje da razumete i analizirate brojne teme (promišljanja, emocije, dileme, odluke, ciljeve, želje, ideje, događaje, situacije, odnose, itd.).

writing, writer, notes

Šta možete da pišete?

-Možete da pišete čuvene jutarnje stranice (Julia Cameron, Put umetnika) – svakog jutra pišete tri stranice – istresete na papir sve što vam padne na pamet, ne čitate, samo pišete. To je deo mentalne higijene.

-Možete zapisivati ideje koje vam padnu na pamet (kao braindump), koje kasnije možete razraditi u neke projekte koje volite i kojima želite da se bavite.

-Možete zapisivati svoje namere, želje i ciljeve (dnevne, nedeljne, mesečne, godišnje).

-Možete da zapisujete različite događaje (lepe i izazovne) i situacije koje vas muče, koče, brinu, raduju.

-Možete da postavljate sebi neka laka, ali i neka teška pitanja i da na njih odgovorite, što je deo vašeg ličnog rasta i razvoja.

-Možete praviti različite analize svojih dilema i donositi odluke (za i protiv).

-Možete pisati citate koje volite, afirmacije i tekstove koji vam znače.

Pisanje će vas učiniti svesnijim. Povezaćete se sa svojim unutrašnjim svetom osećanja i moći ćete lakše da promenite sve ono što vam ne koristi. Razbistriće vam misli i vremenom će se uspostaviti novi nervni putevi i novi, korisniji obrasci razmišljanja.